Pražská správa sociálního zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 283 104 111
Fax: +420 283 104 262
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 118
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925081/0710; IBAN: CZ2307100010110007925081
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925081/0710; IBAN: CZ6307100110170007925081
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7925081/0710; IBAN: CZ0907100210120007925081

Kód okresu 115
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17929051/0710; IBAN: CZ0307100010110017929051
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17929051/0710; IBAN: CZ4307100110170017929051
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17929051/0710; IBAN: CZ8607100210120017929051

Kód okresu 121
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27924051/0710; IBAN: CZ6107100010110027924051
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27924051/0710; IBAN: CZ0407100110170027924051
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-27924051/0710; IBAN: CZ4707100210120027924051

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno

Funkce

Telefon

Fax

Mgr. František Boháček 

ředitel PSSZ 

+420 283 104 660 

+420 257 322 104 

Mgr. Václava Vaňková 

vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele PSSZ 

+420 283 104 690 

 

Mgr. Gabriela Zavadilová  

ředitelka odboru - Odbor nemocenského pojištění 

+420 283 104 180 

 

Lucie Havlíková 

Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů I

+420 283 104 712

 

Drahuše Pelcová

vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů II

+420 283 104 557

 

Mgr. Jana Fiedlerová  

vedoucí oddělení - Oddělení evidence práce neschopných a kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců

+420 283 104 565 

 

Mgr. Kateřina Lipková 

ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění 

+420 283 104 795 

 

Veronika Tušková, DiS. 

vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění 

+420 283 10 4874 

 

Petra Zahrádková 

vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ I

+420 283 104 212 

 

Tomáš Moravec 

vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  II

+420 283 104 016 

 

Mgr. Roman Měchura  

ředitel odboru - Odbor výběru pojistného 

+420 283 104 678 

 

Jitka Klozová 

vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek I

+420 283 104 543 

+420 283 104 659 

Alena Langová

vedoucí oddělení – Oddělení účtárny pojistného a dávek II

+ 420 283 104 054

 

Mgr. Jitka Horáková 

vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného I  

+420 283 104 669 

 

Mgr. Josef Bičanik

vedoucí oddělení – Oddělení vymáhání pojistného II

+420 283 104 044

 

Janka Priečková

vedoucí oddělení – Oddělení provádění exekučních srážek

+420 283 104 040

 

Ing. Eva Petrusková 

ředitelka odboru – Odbor kontroly 

+420 283 104 794 

+420 283 104 717 

Jana Ludačková

pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení – Oddělení kontroly I

+420 283 104 600

 

Blanka Kužmová

vedoucí oddělení – Oddělení kontroly II

+420 283 104 871

 

Hana Hurdová

vedoucí oddělení – Oddělení kontroly III

+420 283 104 567

 

Ing. Markéta Volejníčková

vedoucí oddělení – Oddělení kontroly IV

+420 283 104 148

 

Ing. Tomáš Vais

ředitel odboru – Odbor vnitřní správy

+420 283 104 540

 

Bc. Štěpánka Kostinová

vedoucí oddělení – Oddělení spisové služby

+420 283 104 559

 

Mgr. Eva Cajthamlová   

vedoucí oddělení -  Oddělení provozní

+420 283 104 881 

 

MUDr. Jarmila Matějčková

ředitelka odboru – Odbor lékařské posudkové služby

+420 283 104 445

 

MUDr. Jiří Černý 

vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby I 

+420 257 181 422 

 

MUDr. Hana Roubíčková

pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby II

+420 283 104 580

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Panochová
Hajská
Konečná
Fialová

Nikola
Šárka
Adéla
Aneta

283 104 068
283 104 884
283 104 062
283 104 589

nikola.panochova@cssz.cz
sarka.hajska@cssz.cz
adela.konecna@cssz.cz
aneta.fialova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) a Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) je zpracovávána na jednotlivých územních pracovištích příslušnými pracovníky Oddělení nemocenského pojištění, a na Pražské správě sociálního zabezpečení Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů. Kontakty na příslušné pracovníky jsou uvedeny v kontaktech jednotlivých územních pracovišť (http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/).

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Havlíková
Šorfová
Leštinová

Lucie
Zora
Magda

283 104 712
283 104 518
283 104 130

lucie.havlikova@cssz.cz
zora.sorfova@cssz.cz
magda.lestinova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Klozová
Bilá
Valášková
Šrotýřová
Mottlová
Langová

Jitka
Iveta
Marcela
Dana
Zdeňka
Alena

283 104 543
283 104 546
283 104 544
283 104 058
283 104 057
 283 104 054

jitka.klozova@cssz.cz
iveta.bila@cssz.cz
marcela.valaskova@cssz.cz
Dana.Srotyrova@cssz.cz
Zdenka.Mottlova@cssz.cz
alena.langova@cssz.cz

 

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová

Simona 

283 104 658

Simona.Dostalova@cssz.cz

 

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Slabá Andrea 283 104 223

andrea.slaba@cssz.cz

OSVČ I

Moravec 

Tomáš

283 104 016

Tomas.moravec@cssz.cz

OSVČ II (bývalé ÚP PSSZ Praha 5 Křížová 6a)

Juklová

Jaroslava

283 104 220

jaroslava.juklova@cssz.cz 

OSVČ II (bývalé ÚP PSSZ Praha 5 JZM)

 

Kontakty
Online objednání na pracoviště
Územní pracoviště Praha 8

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód