Praha

Pražská správa sociálního zabezpečení
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 283 104 111
Fax: +420 283 104 262
Bankovní spojení: kód okresu 118
1011-7925081/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7925081/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7925081/0710 – zaměstnavatelé

Číslo účtu: kód okresu 115
1011-17929051/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17929051/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17929051/0710 – zaměstnavatelé

Číslo účtu: kód okresu 121
1011-27924051/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27924051/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27924051/0710 – zaměstnavatelé
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská
Adresa: Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1
Telefon: +420 221 995 111
Fax: +420 221 995 152
Bankovní spojení: kód okresu 112
1011-7921021/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7921021/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7921021/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu: kód okresu 122
1011-17921041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17921041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17921041/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 241 740 919, 183
Bankovní spojení: kód okresu 114
1011-7926041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7926041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7926041/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu: kód okresu 123
1011-27927041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27927041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27927041/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu: kód okresu 111
1011-7924011/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-7924011/0710 - nemocenské pojištění OSVČ
21012-7924011/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu: kód okresu 117
1011-17924031/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17924031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17924031/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 5
Adresa:
ÚP se 1. 1. 2015 spojilo s Pražskou správou sociálního zabezpečení,
Trojská 1997/13a, Praha 8.

(původní adresa: Křížová 3194/6a, Praha 5)

Územní pracoviště Praha 5 - Jihozápadní Město
Adresa:
ÚP se 1. 1. 2015 spojilo s Pražskou správou sociálního zabezpečení,
Trojská 1997/13a, Praha 8.

(původní adresa: Janského 2370, 155 00 Praha 5 – JZM)

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Bohušovická
Adresa: Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 286 002 311
Fax: +420 286 880 514
Bankovní spojení: kód okresu 119
1011-7922091/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7922091/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7922091/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská
Adresa: Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 222 582 409
Bankovní spojení: kód okresu 116
1011-17926061/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17926061/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17926061/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu: kód okresu 113
1011-7929031/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7929031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7929031/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště PSSZ Praha 10 V Korytech
Adresa: V Korytech 1536/8, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 271 026 111
Fax: +420 274 782 347
Bankovní spojení: kód okresu 110
1011-7921101/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7921101/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7921101/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Trvale bydlím na území hl. m. Prahy, na které územní pracoviště PSSZ se mám obrátit?