Praha

Pražská správa sociálního zabezpečení
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 283 104 111
Fax: +420 283 104 262
Číslo účtu:
1011-7925081/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7925081/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7925081/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 1
Adresa: Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1

Pozn.: převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 2 a Prahu 4 - Modřany
Telefon: +420 221 995 111
Fax: +420 221 995 152
Číslo účtu:
Číslo účtu platné pro bývalé pracoviště pro Prahu 2:
1011-7921021/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7921021/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7921021/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu platné platné pro bývalé pracoviště pro Prahu 4 - Modřany:
1011-17921041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17921041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17921041/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště - I Praha 3
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3

Pozn.: přestěhované ÚP PSSZ Praha 4, ul. Mečislavova
a ÚP PSSZ – III Praha 3, Olšanská 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 241 740 919
Číslo účtu: Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ Praha 4, ul. Mečislavova:

1011-7926041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7926041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7926041/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ – III Praha 3, Olšanská 3: (bývalé ÚP Jižní Město):

1011-27927041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27927041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27927041/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště - II Praha 3
Adresa: Olšanská 3, 130 44 Praha 3

Pozn.: přestěhovaná pracoviště
ÚP PSSZ Praha 3, ul. Seifertova 47(bývalé ÚP PSSZ pro Prahu 7)
a ÚP PSSZ Praha 1, Vyšehradská 43,(bývalé ÚP PSSZ pro Prahu 1)
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 244 012 183
Číslo účtu: Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ Praha 1, Vyšehradská 43:
1011-7924011/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-7924011/0710 - nemocenské pojištění OSVČ
21012-7924011/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ Praha 3, ul. Seifertova 47:
1011-17924031/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17924031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17924031/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 5
Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8

ÚP se spojilo s Pražskou správou sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha 8.

Od 5. 12. 2014 se již na adrese Křížová 3194/6a, Praha 5 nenachází.
Telefon: +420 257 063 111
Fax: +420 257 063 116
Číslo účtu:
1011-17929051/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17929051/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17929051/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 5 - Jihozápadní Město
Adresa: Janského 2370, 155 00 Praha 5 - JZM
Telefon: +420 251 113 111
Fax: +420 251 618 892
Číslo účtu:
1011-27924051/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27924051/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27924051/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 9 - Bohušovická ul.
Adresa: Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 286 002 311
Fax: +420 286 880 514
Číslo účtu:
1011-7922091/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7922091/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7922091/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 9 - Sokolovská ul.
Adresa: Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9

Pozn.: převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro územní obvod Praha 3 a Praha 6
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 222 582 409
Číslo účtu:
Číslo účtu platné pro bývalé ÚP PSSZ pro územní obvod Praha 6
1011-17926061/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-17926061/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17926061/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu platné pro bývalé ÚP PSSZ pro územní obvod Praha 3
1011-7929031/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-7929031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7929031/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Územní pracoviště Praha 10
Adresa: V Korytech 1536/8, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 271 026 111
Fax: +420 274 782 347
Číslo účtu:
1011-7921101/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7921101/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7921101/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Trvale bydlím na území hl. m. Prahy, na které územní pracoviště PSSZ se mám obrátit?