OSSZ Frýdek-Místek

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek
Adresa: Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 604 700
Fax: +420 558 604 792, +420 558 604 801
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7927781/0710
IBAN: CZ6707100010110007927781

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7927781/0710
IBAN: CZ1007100110170007927781

Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7927781/0710
IBAN: CZ5307100210120007927781
Elektronická adresa podatelny: posta.fm@cssz.cz
ID datové schránky: ms3adfq

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Mgr. Bc. Andrea Ristovská  ředitelka OSSZ  +420 558 604 702   
Ing. Ilona Klusová  ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění   +420 558 604 704   
Ing. Věra Hatlapatková  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 558 604 705  +420 558 604 792 
Jana Švrčinová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 558 604 719   
Ing. Jana Jakešová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 558 604 773   
JUDr. Jana Adámková  ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného   +420 558 604 752   
Ing. Radana Urbanová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 558 604 737   
Iva Řeháková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 558 604 703   
Ing. Zdeněk Chovančík  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 558 604 776   
Pavla Baierová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 558 604 701   
MUDr. Petr Jiřík  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 558 604 724   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Boráňová
Cudziková
Dagmar
Ivana
558 604 777
558 604 777
dagmar.boranova@cssz.cz
ivana.cudzikova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Ing. Vrágová
Šidelková
Miroslava
Jarmila
558 604 764
558 604 799
miroslava.vragova@cssz.cz
jarmila.sidelkova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Ing. Vrágová
Šidelková
Miroslava
Jarmila
558 604 764
558 604 799
miroslava.vragova@cssz.cz
jarmila.sidelkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Grygarová
Labajová
Marcela
Marie
558 604 738
558 604 794
marcela.grygarova@cssz.cz
marie.labajova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Ing. Vrágová
Šidelková
Miroslava
Jarmila
558 604 764
558 604 799
miroslava.vragova@cssz.cz
jarmila.sidelkova@cssz.cz

 

 

Okres Frýdek-Místek je okresem na rozhraní Moravy a Slezska v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Jeho sídlem je město Frýdek-Místek. Rozloha okresu je 1 272,75 km², počet obyvatel je   212 448 osob (hustota zalidnění je 167 obyvatel na 1 km²). V okrese Frýdek-Místek je 77 obcí, z toho 7 měst.
V rámci kraje sousedí na severu s okresem Karviná, na severozápadě s okresem Ostrava-město a na západě s okresem Nový Jičín, na jihozápadě pak hraničí s okresem Vsetín Zlínského kraje. Z jihovýchodní strany je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem a ze severovýchodu státní hranicí s Polskem.