OSSZ Liberec

Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec
Adresa: Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1
Telefon: +420 485 236 111
Fax: +420 485 104 655
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929461/0710
IBAN: CZ0607100010110007929461

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929461/0710
IBAN: CZ4607100110170007929461

Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7929461/0710
IBAN: CZ8907100210120007929461
Elektronická adresa podatelny: posta.lb@cssz.cz
ID datové schránky: jqsac6s

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 12:00   8:00 - 12:00   ----

 

Upozornění pro klienty lékařské posudkové služby OSSZ Liberec

Lékařská posudková služba OSSZ Liberec ukončila ve čtvrtek  16. 6. 2016 svoji činnost na adrese  tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 31 Liberec v prostorách „Stavokombinátu“ a po přestěhování bude  od 27. 6. 2016 působit na nové adrese  náměstí Dr. Eduarda Beneše 26, 460 01 Liberec – budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která se náchází mezi Krajskou vědeckou knihovnou a divadlem F.X. Šaldy.

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Oto Chuchlík  ředitel OSSZ  +420 485 236 518  +420 485 104 655 
Ing. Ivana Tišerová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 485 236 515   
Ing. Stanislava Žáková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 485 236 215   
Ing. Jiří Voldřich  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 485 236 417   
Hana Funková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 485 236 401   
Mgr. Monika Jägerová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 485 236 415   
Mgr. Jana Čermáková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 485 236 420   
Lubomír Vecek  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 485 236 516   
MUDr. Jaroslav Krutský, MBA  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: nám. Eduarda Beneše 585/26, 460 31 Liberec 
+420 485 236 901   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Vašíčková
Dudlová
Kohoutová
Jarmila
Jaroslava
Martina
485 236 331
485 236 327
485 236 328

jarmila.vasickova@cssz.cz
jaroslava.dudlova@cssz.cz
martina.kohoutova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Jandová
Tvrzníková
Dagmar
Helena
485 236 105
485 236 106
dagmar.jandova@cssz.cz
helena.tvrznikova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Jandová
Tvrzníková
Dagmar
Helena
485 236 105
485 236 106
dagmar.jandova@cssz.cz
helena.tvrznikova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Macháčková
Protivová

Ivana
Jana

485 236 402
485 236 404
ivana.machackova@cssz.cz
jana.protivova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Berková
Ing. Tišerová
Renata
Ivana
485 236 320
485 236 515
renata.berkova@cssz.cz
ivana.tiserova@cssz.cz

 

 

Okres Liberec je okresem v Libereckém kraji. Jeho sídlem je město Liberec. Rozloha okresu je 924,7 km², počet obyvatel je 158 988 osob (hustota zalidnění je 172 obyvatelé na 1 km²). V okrese Liberec je 57 obcí, z toho 9 měst.

Na východě sousedí s okresem Jablonec nad Nisou, na jihovýchodě s okresem Semily a na jihozápadě s okresem České Lípa, všechny v Libereckém kraji. Ze severu, severovýchodu a severozápadu je okres vymezen státní hranicí s Polskem. Na západě je jeho hranice tvořena státní hranicí s Německem.

Kontakty
Online objednání na pracoviště
OSSZ Liberec

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód OSSZ Liberec