Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců - operátorů elektronické adresy podatelny OSSZ Trutnov

  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 110 37 244,
  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 110 54 285,

vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb Česká pošta, s. p.