OSSZ Brno - venkov

Okresní správa sociálního zabezpečení Brno - venkov
Adresa: Kounicova 14, 602 00 Brno
Telefon: +420 541 584 111
Fax: +420 549 258 253
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7923641/0710
IBAN: CZ0607100010110007923641

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7923641/0710
IBAN: CZ4607100110170007923641

Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7923641/0710
IBAN: CZ8907100210120007923641
Elektronická adresa podatelny: posta.bi@cssz.cz
ID datové schránky: hxuadbz

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----              8:00 - 12:00   ----

 

 

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
JUDr. Milan Jelínek  ředitel OSSZ  +420 541 584 322 
JUDr. Hana Servítová  ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění   +420 541 584 306 
Bc. Jarmila Mrhová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 541 584 410 
Ing. Marcela Novotná  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 541 584 218 
Mgr. Leona Knechtová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 541 584 307 
Bc. Marcela Procházková   ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného   +420 541 584 520 
Markéta Horáková, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 541 584 573 
Mgr. Dagmar Štěpánková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 541 584 510 
Jarmila Bednářová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 541 584 518 
Pavlína Říhová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy   +420 541 584 323 
MUDr. Irena Burianová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 541 584 115 

 

Kontakty e - Podání

Následující kontakty slouží pouze pro poskytování informací k e - Podání.

Pro informace k důchodovému či nemocenskému pojištění využijte kontaktů výše uvedených nebo elektronickou podatelnu OSSZ Brno-venkov: posta.bi@cssz.cz

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Dubová Lenka 541 584 566 lenka.dubova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Králová
Pauříková
Šebestová
Dita
Petra
Ivana
541 584 424
541 584 417
541 584 472
dita.kralova@cssz.cz
petra.paurikova@cssz.cz
ivana.sebestova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Králová
Pauříková
Šebestová
Dita
Petra
Ivana
541 584 424
541 584 417
541 584 472
dita.kralova@cssz.cz
petra.paurikova@cssz.cz
ivana.sebestova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Kántorová
Křížová
Brabcová
Snopková
Doležalová

Šárka
Jana
Nikola
Jana
Ivana

541 584 507
541 584 559
541 584 511
541 584 557
541 584 558
sarka.kantorova@cssz.cz
jana.krizova@cssz.cz
nikola.brabcova@cssz.cz
jana.snopkova2@cssz.cz
ivana.dolezalova2@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Králová
Pauříková
Šebestová
Dita
Petra
Ivana
541 584 424
541 584 417
541 584 472
dita.kralova@cssz.cz
petra.paurikova@cssz.cz
ivana.sebestova@cssz.cz

 

Kontakty
Online objednání na pracoviště
OSSZ Brno venkov

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód OSSZ Brno - venkov