OSSZ Břeclav

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav
Adresa: Husova 2994, 690 02 Břeclav
Telefon: +420 519 310 111
Fax: +420 519 321 231
Číslo účtu:
1011-7920651/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7920651/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7920651/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.bv@cssz.cz
ID datové schránky: sq5adbw

Úřední hodiny

  Pro veřejnost   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 –12:00, 13:00 -15:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 –12:00, 13:00 -15:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 13:00   8:00 - 14:00   ----

 

Oznámení pro klienty

Ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 12.00 hod. bude omezena činnost oddělení účtárny pojistného, oddělení vymáhání pojistného a sekretariátu ředitelky na OSSZ Břeclav.

V pátek 16. 1. 2015 bude oddělení účtárny pojistného, oddělení vymáhání pojistného a sekretariát ředitelky zcela mimo provoz.

Žádáme proto klienty, aby vyřízení svých záležitostí tykajících se oddělení účtárny, vymáhání pojistného a sekretariátu ředitelky odložili na následující pracovní den, tj. pondělí 19. 1. 2015.

Tato opatření jsou prováděna z důvodu malování  a výměny podlahové krytiny na jednotlivých podlažích budovy OSSZ Břeclav.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Zlatuše Máčelová  ředitelka OSSZ  +420 519 310 304 
Věra Florusová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění - zástupce ředitele  +420 519 310 302 
Ing. Ivana Válková   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 519 310 303 
Ing. Taťána Maňková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 519 310 335 
Mgr. Věra Nešporová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 519 310 306 
Ing. Marie Dohnalová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 519 310 360 
Hana Sádlíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 519 310 339 
Mgr. Renata Kostrhunová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 519 310 358 
MUDr. Jaroslav Majerčík  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: Mládežnická 24, 690 02 Břeclav 
+420 519 310 200 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Gajdová Lenka 519 310 315 lenka.gajdova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Válková, Ing.
Sádlíková
Hlaváčková
Ivana
Hana
Alena
519 310 303
519 310 339
519 310 325
ivana.valkova@cssz.cz
hana.sadlikova@cssz.cz
alena.hlavackova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Hlaváčková Alena 519 310 325 alena.hlavackova@.cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Křížová
Ing. Dohnalová
Lenka
Marie
519 310 346
519 310 360
lenka.krizova@cssz.cz
marie.dohnalova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Válková, Ing. 
Hlaváčková
Ivana 
Alena
519 310 303
519 310 325
ivana.valkova@cssz.cz 
alena.hlavackova@cssz.cz

 

 

Okres Břeclav je pohraniční okres v Jihomoravském kraji. Jeho sídlem je město Břeclav. Rozloha okresu je 1038,25 km² a počet obyvatel činí 113 171 (hustota zalidnění je 109 obyvatel na km²). Okres je tvořen 63 obcemi na 69 katastrálních územích.

Jedná se o nejjižněji a nejníže položený okres Moravy.
Sousedí na západě s okresem Znojmo a na severozápadě s okresem Brno-venkov, na severu s okresem Vyškov a na severovýchodě s okresem Hodonín, všechny v Jihomoravském kraji. Z jihu je okres vymezen státní hranicí s Rakouskem a z jihovýchodu státní hranicí se Slovenskem.

Kontakty

Informace o pracovišti  

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód OSSZ Břeclav