OSSZ Břeclav

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav
Adresa: Husova 2994, 690 02 Břeclav
Telefon: +420 519 310 111
Fax: +420 519 321 231
Číslo účtu:
1011-7920651/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7920651/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7920651/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.bv@cssz.cz
ID datové schránky: sq5adbw

Úřední hodiny

  Pro veřejnost   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 –12:00, 13:00 -15:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 –12:00, 13:00 -15:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 13:00   8:00 - 14:00   ----

 

Oznámení pro klienty

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 12 h bude omezena činnost důchodového pojištění na OSSZ Břeclav.

V pátek 14. 11. 2014 bude oddělení důchodového pojištění zcela mimo provoz. Žádáme proto klienty, aby vyřízení svých záležitostí tykajících se důchodového pojištění odložili na následující pracovní den, tj. úterý 18. 11. 2014.

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 12 h bude omezena činnost oddělení OSVČ a nemocenského pojištění na OSSZ Břeclav.

V pátek 21. 11. 2014 budou oddělení OSVČ a nemocenského pojištění zcela mimo provoz. Žádáme proto klienty, aby vyřízení svých záležitostí týkajících se oddělení OSVČ a nemocenského pojištění odložili na následující pracovní den, tj. pondělí 24. 11. 2014.

Tato opatření jsou prováděna z důvodu stavebních úprav na jednotlivých podlažích budovy OSSZ Břeclav.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Zlatuše Máčelová  ředitelka OSSZ  +420 519 310 304 
Věra Florusová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění - zástupce ředitele  +420 519 310 302 
Ing. Ivana Válková   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 519 310 303 
Ing. Taťána Maňková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 519 310 335 
Mgr. Věra Nešporová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 519 310 306 
Ing. Marie Dohnalová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 519 310 360 
Hana Sádlíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 519 310 339 
Mgr. Renata Kostrhunová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 519 310 358 
MUDr. Jaroslav Majerčík  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: Mládežnická 24, 690 02 Břeclav 
+420 519 310 200 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Gajdová Lenka 519 310 315 lenka.gajdova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Válková, Ing.
Sádlíková
Hlaváčková
Ivana
Hana
Alena
519 310 303
519 310 339
519 310 325
ivana.valkova@cssz.cz
hana.sadlikova@cssz.cz
alena.hlavackova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Hlaváčková Alena 519 310 325 alena.hlavackova@.cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Křížová
Ing. Dohnalová
Lenka
Marie
519 310 346
519 310 360
lenka.krizova@cssz.cz
marie.dohnalova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Válková, Ing. 
Hlaváčková
Ivana 
Alena
519 310 303
519 310 325
ivana.valkova@cssz.cz 
alena.hlavackova@cssz.cz

 

 

Okres Břeclav je pohraniční okres v Jihomoravském kraji. Jeho sídlem je město Břeclav. Rozloha okresu je 1038,25 km² a počet obyvatel činí 113 171 (hustota zalidnění je 109 obyvatel na km²). Okres je tvořen 63 obcemi na 69 katastrálních územích.

Jedná se o nejjižněji a nejníže položený okres Moravy.
Sousedí na západě s okresem Znojmo a na severozápadě s okresem Brno-venkov, na severu s okresem Vyškov a na severovýchodě s okresem Hodonín, všechny v Jihomoravském kraji. Z jihu je okres vymezen státní hranicí s Rakouskem a z jihovýchodu státní hranicí se Slovenskem.

Kontakty

Informace o pracovišti  

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód OSSZ Břeclav