Výběrová řízení na volná služební místa OSSZ Písek

  • Odborný rada – posudkový lékař v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Písek


  • Odborný referent/vrchní referent – konzultační, poradenská činnost v oddělení nemocenského pojištění OSSZ Písek