OSSZ Český Krumlov

Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov
Adresa: Plešivec 268, 381 29 Český Krumlov
Telefon: +420 380 777 111
Fax: +420 380 777 182
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925241/0710
IBAN: CZ6807100010110007925241

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925241/0710
IBAN: CZ1107100110170007925241

Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7925241/0710
IBAN: CZ5407100210120007925241
Elektronická adresa podatelny: posta.ck@cssz.cz
ID datové schránky: cqfaczn

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Oznámení pro klienty

Klienti OSSZ v Jihočeském regionu mají možnost se od 1. dubna online objednat a přijít vyřídit záležitosti týkající se žádosti o důchody tuzemské či důchody s mezinárodním prvkem. Tato nově poskytovaná služba je v pilotním provozu s předpokladem, že systém, který byl vytvořen zaměstnanci oddělení správy systémového a aplikačního vybavení pracoviště ČSSZ České Budějovice, se bude dále rozvíjet a rozšiřovat. Klient se může na OSSZ objednat v termínech a časech, které mu nabízí objednávací kalendář. Termíny jsou stanovovány s ohledem na místní podmínky každé OSSZ a jsou průběžně upravovány s ohledem na zájem klientů. Nadále platí možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání.

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Marie Bedlivá  ředitelka OSSZ  +420 380 777 112  +420 380 777 182 
Bc. Vladimíra Krýzová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění - zástupce ředitele   +420 380 777 141   
Ing. Stanislav Růžička  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 380 777 137   
Mgr. Alena Řihoutová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 380 777 126   
Milena Klíchová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 380 777 116   
JUDr. Vanda Kárová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 380 777 124   
Alena Jungwirthová   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 380 777 140   
Marta Bauerová   vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 380 777 120   
neobsazeno   vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 380 777 104   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Bc. Vomáčka DiS.
Bc. Korytárová
Jaroslav
Hana
380 777 136
380 777 149
Jaroslav.Vomacka@cssz.cz
Hana.Korytarova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Havlová
Nováková
Jitka
Radka
380 777 134
380 777 187
jitka.havlova@cssz.cz
radka.novakova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Špirochová
Bc. Krýzová
Dana
Vladimíra
380 777 125
380 777 141
dana.spirochova@cssz.cz
vladimira.kryzova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Klíchová
Fröstlová
Milena
Marie
380 777 116
380 777 118
milena.klichova@cssz.cz
marie.frostlova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Molnárová
Havlová
Adéla
Jitka
380 777 150
380 777 134
adela.molnarova@cssz.cz
jitka.havlova@cssz.cz

 

 

Okres Český Krumlov je okresem v Jihočeském kraji. Jeho sídlem je město Český Krumlov. Rozloha okresu je 1 615,03 km², počet obyvatel je 60 522 osoby (hustota zalidnění je 37 obyvatel na 1 km²). V okrese Český Krumlov je 46 obcí, z toho 5 měst.
Sousedí s jihočeskými okresy Prachatice a České Budějovice. Jeho jižní hranice je státní hranicí s Rakouskem.

Kontakty
Online objednání na pracoviště
OSSZ Český Krumlov

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR kód OSSZ Český Krumlov