Kontakty

OSSZ

Vyberte, prosím, dle Vašeho trvalého bydliště či místa podnikání:

Další kontakty

 

Lékařská posudková služba

Kontakty na oddělení LPS jsou součástí kontaktů jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení, příp. regionálních pracovišť.

Kontakty
Online objednání na pracoviště

Kontakty dle krajů ČR

 

Upozornění pro klienty

Ve dnech 15. 3. 2016 a 22. 3. 2016 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena budova OSSZ Plzeň-jih na adrese Lobezská 12, 305 75 Plzeň.

Klienti mohou v těchto dnech pro svá podání využít podatelnu OSSZ Plzeň-sever (na adrese Goethova 10, Plzeň) a podatelnu OSSZ Plzeň-město (na adrese Americká 28-30, Plzeň).

Zaměstnanci OSSZ Plzeň-jih budou pro klienty k dispozici mimořádně také v pátek 18. 3. 2016  od 8 do 14 hodin. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít navíc možnost podat Přehled o příjmech a výdajích mimořádně dne 22. 3. 2016 od 8 do 15 hodin přímo na pracovištích Finančního úřadu Plzeň-jih v Nepomuku a Přešticích, kde budou přítomny referentky OSVČ z OSSZ Plzeň - jih. Klientům děkujeme za pochopení.