ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2023


Pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost již v roce 2022 a byla povinna platit zálohy na pojistné, platí:

Minimální měsíční vyměřovací základ stanovený pro zálohy roku 2022 platí až do měsíce, ve kterém bude (měl by být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2022. Tento činí pro

  • hlavní činnost 9 728 Kč
  • vedlejší činnost 3 892 Kč

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí nadále pro

  • hlavní činnost 2 841Kč
  • vedlejší činnost 1 137 Kč

Od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2022, je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2023 pro

  • hlavní činnost 10 081 Kč
  • vedlejší činnost 4 033 Kč

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí pro

  • hlavní činnost 2 944 Kč
  • vedlejší činnost 1 178 Kč

Pro OSVČ, která zahájí činnost v roce 2023 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nebo se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění při výkonu vedlejší činnosti, platí minimální zálohy stanovené pro rok 2023.