ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Dotaz na eNeschopenku

Vážení klienti,
od 1. 1. 2020 se zejména pro lékaře a zaměstnavatele zásadním způsobem změní úkony spojené s agendou dočasné pracovní neschopnosti - na straně lékaře s vystavováním tzv. neschopenek a na straně zaměstnavatele se zpracováním podkladů pro OSSZ k výplatě dávky. Fungovat začne eNeschopenka.

ČSSZ proto připravila online formulář, pomocí kterého můžete své dotazy týkající se výhradně přípravy a zavádění eNeschopenky zasílat ČSSZ. Odpovědi na opakující se dotazy můžete rovněž najít v rubrice Nejčastější dotazy.

* Takto označené položky je nutné vyplnit

Přidat další přílohu

Celková velikost všech příloh nesmí přesáhnout 10 MB


Dotazy klientů zpracováváme v co nejkratší možné době, zpravidla do 5 pracovních dnů po jejich obdržení. Na obsáhlejší dotazy reagujeme nejpozději do 10 pracovních dnů. Děkujeme za pochopení a věříme, že díky včasným informacím budete mít dostatečný časový prostor se na eNeschopenku připravit.