ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2022


Pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost již v roce 2021 a byla povinna platit zálohy na pojistné, platí:

Minimální měsíční vyměřovací základ stanovený pro zálohy roku 2021 platí až do měsíce, ve kterém bude (měl by být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2021. Tento činí pro

hlavní činnost 8 861 Kč

vedlejší činnost 3 545 Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí nadále pro

hlavní činnost 2 588 Kč

vedlejší činnost 1 036 Kč

 

Od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2021, je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2022 pro

hlavní činnost 9 728 Kč

vedlejší činnost 3 892 Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí pro

hlavní činnost 2 841 Kč

vedlejší činnost 1 137 Kč

 

Pro OSVČ, která zahájí činnost v roce 2022 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nebo se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění při výkonu vedlejší činnosti, platí minimální zálohy stanovené pro rok 2022.