ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2021


Pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost již v roce 2020 a byla povinna platit zálohy na pojistné, platí:

Minimální měsíční vyměřovací základ stanovený pro zálohy roku 2020 platí až do měsíce, ve kterém bude (měl by být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Tento činí pro               

hlavní činnost    8 709 Kč

vedlejší činnost  3 484 Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí nadále pro     

hlavní činnost     2 544 Kč

vedlejší činnost   1 018 Kč

 

Od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2021 pro

hlavní činnost    8 861 Kč

vedlejší činnost  3 545Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí pro

hlavní činnost    2 588 Kč

vedlejší činnost  1 036 Kč

 

Pro OSVČ, která zahájí činnost v roce 2021 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nebo se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění při výkonu vedlejší činnosti, platí minimální zálohy stanovené pro rok 2021.