ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2020


Pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost již v roce 2019 a byla povinna platit zálohy na pojistné, platí:

Minimální měsíční vyměřovací základ stanovený pro zálohy roku 2019 platí až do měsíce, ve kterém bude (měl by být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2019. Tento činí pro                

  • hlavní činnost    8 175 Kč
  • vedlejší činnost 3 270 Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí nadále pro      

  • hlavní činnost     2 388 Kč
  • vedlejší činnost     955 Kč

                                                                                  

Od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2020 pro

  • hlavní činnost    8 709 Kč
  • vedlejší činnost 3 484 Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí pro

  • hlavní činnost    2 544 Kč
  • vedlejší činnost 1 018 Kč

 

Pro OSVČ, která zahájí činnost v roce 2020 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nebo se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění při výkonu vedlejší činnosti, platí minimální zálohy stanovené pro rok 2020.