ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo, Vídeňská třída 701/31, Znojmo, přijme zaměstnance na pozici:

Posudkový lékař/posudková lékařka v oddělení lékařské posudkové služby

Náplň práce: posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči).

Požadujeme:

  • absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném lékařském magisterském studijním programu,
  • členství v České lékařské komoře, 
  • svéprávnost,
  • bezúhonnost.

Nabízíme:

  • pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost zkráceného úvazku,
  • možnost práce z domova (home office),
  • platové zařazení v 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
  • 200 hodin (25 dní) dovolené za kalendářní rok (při plném úvazku), 5 dní indispozičního volna,
  • stravenky
  • v případě potřeby lze zprostředkovat možnost přidělení bytu.

Nástup ihned, případně dle dohody.

Podrobnější informace může poskytnout JUDr. Radoslav Kraus, ředitel OSSZ, tel. 515 205 405 nebo MUDr. Radovan Dudáš, tel. 515 205 229.

 

Mám zájem o tuto pozici