ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, Přítkovská 1576, Teplice přijme zaměstnance na pozici:

Vedoucí lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Teplice

Náplň práce: posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči), řízení, organizování, kontrolování a hodnocení práce podřízených zaměstnanců a odpovědnost za chod oddělení lékařské posudkové služby

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v akreditovaném lékařském magisterském studijním programu - absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku,
 • členství v České lékařské komoře,
 • získání specializované způsobilosti (v některém z oborů specializačního vzdělávání s výjimkou: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství),
 • absolvování certifikovaného kurzu pro posudkové lékařství zakončeného atestací z posudkového lékařství nejpozději do 3 let od zařazení nebo jmenování na služební místo lékaře lékařské posudkové služby,
 • doložení osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost zkráceného úvazku,
 • platové zařazení v 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění;
 • 200 hodin (25 dní) dovolené za kalendářní rok (při plném úvazku),
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • stravenky
 • víceúčelové poukázky nebo příspěvek na penzijní připojištění,
 • pružné rozvržení pracovní doby.

Nástup možný dle dohody.

Bližší informace: Ing. Zdeněk Fujera, ředitel OSSZ Teplice, tel. 417 591 316, e-mail: zdenek.fujera@cssz.cz .

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do 31. 12. 2022. Do 1 měsíce od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.

Mám zájem o tuto pozici