ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby pracoviště ČSSZ Brno

Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště ČSSZ Brno, Veveří 7, Brno, přijme zaměstnance na pozici:

Lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby pracoviště ČSSZ Brno

Náplň práce: posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči).

Požadujeme:

 • absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném lékařském magisterském studijním programu,
 • členství v České lékařské komoře,
 • získání specializované způsobilosti (v některém z oborů specializačního vzdělávání s výjimkou: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství),
 • absolvování certifikovaného kurzu pro posudkové lékařství zakončeného atestací z posudkového lékařství nejpozději do 2 let od zařazení nebo jmenování na pracovní místo lékaře lékařské posudkové služby,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • plný pracovní úvazek případně lze sjednat i zkrácený úvazek; lze dohodnout i ve formě práce z domova (home office),
 • platové zařazení v 14. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění;
 • 200 hodin dovolené za kalendářní rok,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • Stravenky,
 • víceúčelové poukázky nebo příspěvek na penzijní připojištění.

Nástup dle dohody.

Podrobnější informace může poskytnout paní MUDr. Jaroslava Sochr Bojcúnová, vedoucí oddělení LPS, tel. 950 197 236.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do 30. 6. 2021. Do 14 dní od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.

Mám zájem o tuto pozici