ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo, Vídeňská třída 701/31, Znojmo přijme lékaře na pozici:

Lékař/ lékařka v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Znojmo

Náplň práce:

posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči).

Požadujeme:

  • VŠ vzdělání získané v šestiletém prezenčním studiu, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném lékařském magisterském studijním programu,
  • členství v České lékařské komoře,
  • svéprávnost, bezúhonnost.

Umožníme:

  • získání základní specializace v klinickém oboru.

Nabízíme:

  • pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, případně lze sjednat i zkrácený úvazek; lze dohodnout i ve formě práce z domova (home office);
  • platové zařazení v 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
  • 200 hodin (25 dnů) dovolené za kalendářní rok (při plném úvazku), 5 dní indispozičního volna (sick days),
  • stravenky,
  • v případě potřeby lze zprostředkovat možnost přidělení městského bytu.

 

Nástup v nejbližším možném termínu, případně dle dohody.

 

Podrobnější informace může poskytnout JUDr. Radoslav Kraus, ředitel OSSZ, tel. 515 205 405 nebo MUDr. Alena Řehková, vedoucí oddělení LPS, tel. 515 205 227.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do 30. 6. 2021. Do 14 dní od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu. Mám zájem o tuto pozici