ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov, Dvořákova 36, 682 01 Vyškov, přijme zaměstnance na pozici:

Lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Vyškov

Náplň práce: posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči).

Požadujeme:

  • absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném vysokoškolském lékařském magisterském studijním programu,
  • členství v České lékařské komoře,
  • svéprávnost,
  • bezúhonnost.

Nabízíme:

  • pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, případně lze sjednat i zkrácený úvazek; dle dohody je možná i forma práce z domova (home office),
  • platové zařazení v 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
  • 200 hodin (25 dní) dovolené za kalendářní rok (při plném úvazku),
  • 5 dní indispozičního volna,
  • stravovací poukázky.

Nástup dle dohody.

Bližší informace může poskytnout JUDr. Pištělková, ředitelka OSSZ Vyškov,

tel. 950 198 215.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do 31. 03. 2023. Do 1 měsíce od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.

Mám zájem o tuto pozici