ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Prachatice

Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice, Nádražní 1121, 383 01 Prachatice, přijme zaměstnance na pozici:

Lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Prachatice

Náplň práce: posuzování zdravotního stavu občanů v záležitostech lékařské posudkové služby (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči).

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v akreditovaném lékařském magisterském studijním programu - absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku,
 • členství v České lékařské komoře,
 • získání specializované způsobilosti (v některém z oborů specializačního vzdělávání s výjimkou: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství),
 • absolvování certifikovaného kurzu pro posudkové lékařství zakončeného atestací z posudkového lékařství nejpozději do 3 let od zařazení na místo lékaře lékařské posudkové služby,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost zkráceného úvazku; lze dohodnout i ve formě práce z domova (home office),
 • platové zařazení ve 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 • 200 hodin (25 dní) dovolené za kalendářní rok (při plném úvazku),
 • 5 dní indispozičního volna,
 • stravenky.

Nástup možný dle dohody.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do 30. 6. 2021. Do 1 měsíce od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.

Mám zájem o tuto pozici