ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k ošetřovnému

4 05/2020 Praha

Pro vyplacení ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení bude od dubna stačit jediný formulář

4. 05. 2020

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí prodloužené ošetřovné po celou dobu uzavření škol a zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání.

Ošetřovné příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí každému žadateli, který je účastníkem nemocenského pojištění, a to vždy za jednotlivé kalendářní měsíce. Ošetřovné náleží za dny, ve kterých žadatel pečoval, a z tohoto důvodu nemohl vykonávat zaměstnání. Tyto dny péče žadatel zaznamená do tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ a po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu vznikl nárok na dávku, ho předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen vykázat, zda v některých dnech jeho zaměstnanec pracoval (za tyto dny nenáleží ošetřovné, ale mzda nebo plat), a další skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dávku.

Pro zpracování první dávky (tj. za měsíc březen) bylo třeba, aby zaměstnavatel OSSZ zaslal kromě „Žádosti zaměstnance o dávku“ také formulář „Příloha k žádosti o dávku“, který obsahuje údaje potřebné pro výpočet vyměřovacího základu dávky, ze kterého se pak procentní sazbou stanoví částka za kalendářní den. Tento výpočet vyměřovacího základu dávky se po celé období poskytování dávky nemění a „Přílohu k žádosti o dávku“ tak pro další měsíce není třeba zasílat. Rovněž již v dalších měsících není třeba znovu žádat o dávku.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné za další měsíce tedy již stačí jen správně a úplně vyplněný tiskopis „Výkaz péče o dítě“, který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Ten pouze doplní záznamy zaměstnavatele (může použít interaktivní tiskopis) a zašle jej své příslušné OSSZ (nikoliv do datové schránky ústředí ČSSZ). Kontakty na OSSZ, včetně ID datové schránky, naleznete zde - https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty

Kdy i nyní musíte vyplnit tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“:

  • pokud jste dosud o ošetřovné nežádali,
  • pokud jste osoba pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a chcete žádat o ošetřovné.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace