ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informativní důchodová aplikace (IDA)

(aktualizováno 27. 7. 2021)

3 09/2021 Praha

Nový způsob u výplat důchodů veřejným opatrovníkům

3. 09. 2021

Od října 2021 zavádí ČSSZ nový způsob převodu výplat důchodů klientů omezených ve svéprávnosti na účty tzv. veřejných opatrovníků (právnických osob) v případech, kdy součástí požadovaného bankovního spojení není variabilní nebo specifický symbol (ČSSZ pak do variabilního symbolu platebního příkazu standardně zadává rodné číslo důchodce - opatrovance). Doposud byl pro všechny tyto příjemce důchodů stanoven jednotný výplatní termín 10. den v měsíci s nezbytným vyúčtováním přechodu z původní splatnosti přidělené důchodci na novou splatnost.

Nově budou u zaváděných výplat důchodů na účty právnických osob ponechány splatnosti dříve přidělené důchodci (opatrovanci) bez nutnosti vyúčtování doplatku. Splatnost 10 zůstane zachována pro důchody veřejným opatrovníkům již vyplácené a zároveň pro ty případy, kdy právnická osoba požaduje do variabilního symbolu platebního příkazu uvádět jiný údaj než rodné číslo důchodce - opatrovance, případně pokud je součástí bankovního spojení i specifický symbol.

V případě, že veřejnému opatrovníkovi s větším počtem opatrovanců nebude vyhovovat, že všechny splátky důchodů nebudou připsány na jeho účet ve stejný den, ale v sudé dny dle splatností přidělených ČSSZ, může o změnu splatnosti na 10. den v měsíci požádat a této žádosti bude ze strany ČSSZ vyhověno. Pro urychlené vyřízení výplaty ČSSZ právnickým osobám doporučuje případný požadavek na konkrétní splatnost (10) uvádět již v dopise, kterým ČSSZ žádá o zařízení příslušné výplaty důchodu na svůj účet a oznamuje své bankovní spojení.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace