ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

(aktualizováno 14. 4. 2021)

20 05/2021 Praha

Vyplňujete Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020? Služba ePortálu ČSSZ „Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok“ vám pomůže při jeho vyplnění

20. 05. 2021

Všem OSVČ se v návaznosti na prodloužený termín pro podání daňového přiznání blíží také termín podání Přehledu o příjmech a výdajích. Jeho zpracování OSVČ ulehčí Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok. Zatímco dříve ČSSZ posílala inventuru pohledávek pouze poštou a do datových schránek, už od roku 2014 mají klienti možnost do ní nahlédnout také elektronicky – prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Jen v minulém roce tuto službu využilo celkem 155 910 klientů. Nejvíce z nich pak v únoru 2020, kdy do ní nahlédlo 121 595 z nich.

Díky službě ePortálu ČSSZ Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok klient uvidí nejen výpis minimálních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění, ale i úhrn skutečně zaplacených záloh za vybraný kalendářní rok, a to včetně stavu pohledávek – tzv. inventuru pohledávek. Inventura pohledávek za kalendářní rok pomůže při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích za daný rok
a poslouží pro kontrolu stavu pohledávek. Dále obsahuje i informace o čísle účtu, na který byl zaslán
v posledních dvou letech případný přeplatek pojistného.

Inventura pohledávek se však nevytvoří OSVČ, které buď nepodaly Přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok, anebo jim nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné.

OSVČ při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích často chybují. Chybám přitom podle odborníků ČSSZ mohou předcházet právě pečlivým prostudováním Inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok. Jednou z nejčastějších chyb při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích je špatné uvedení úhrnu zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. Častou chybou je také uvedení nesprávného počtu měsíců výkonu činnosti v případě, že ji nevykonávaly po celý rok, nebo uvedení nesprávného počtu měsíců, v nichž chtějí být považovány za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Jak zjistit stav inventury pohledávek online?

Stačí se přihlásit do ePortálu ČSSZ a získáte přístup k Inventuře pohledávek OSVČ. Informace
o možnostech přihlášení do ePortálu ČSSZ najdete na webu ČSSZ nebo přímo na ePortálu ČSSZ.

Po přihlášení do ePortálu ČSSZ vyhledáte službu Inventura pohledávek pro OSVČ za kalendářní rok pod záložkou Online služby v kategorii Pro pojištěnce. Po spuštění služby je nutné vybrat zobrazení Inventury pohledávek za rok 2020.

Detailní informace včetně návodu, jak správně vyplnit Přehled o příjmech a výdajích přes ePortál ČSSZ, naleznete na webu ČSSZ.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace