ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Statistické údaje


Česká správa sociálního zabezpečení vede statistiky z oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění. Pravidelně je zpracovává a na jejich základě například už řadu let vydává Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění. Informace z dalších oblastí - nemocenského či výběru pojistného - jsou rovněž součástí již tradičních Výročních zpráv ČSSZ.

Aktuální statistická data týkající se sociálního zabezpečení jsou důležitá pro vývoj ekonomiky České republiky. Vždyť například pojistné na sociální zabezpečení, které ČSSZ vybírá, tvoří více než třetinu příjmů státního rozpočtu. Je tomu tak jen proto, že ve výběru pojistného je ČSSZ dlouhodobě úspěšná díky pravidelným kontrolám a systematické starosti o plátce pojistného i dlužníky.  

Výběr pojistného na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.