ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Soutěže


SOUTĚŽ

Otázka: Jaké je telefonní číslo bezplatné linky call centra ČSSZ?

a) 257 666 111
b) 800 050 248
c) 954 500 500

Odpověď zašlete na adresu nar.pojisteni(zavináč)cssz.cz do 16. 11. 2020.

Správná odpověď z minulého vydání našeho časopisu:
Novela zákoníku práce byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26. 6. 2020. Kdy tato novela nabývá účinnosti? Novela zákoníku práce nabyla účinnosti 30. července 2020 s tím, že některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021. Správná odpověď proto byla v soutěži pod písmenem c).

Dárek za správnou odpověď tentokrát získává Irena Valinová z Dubňan.
Blahopřejeme!