ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Lékařská posudková služba


Činnost lékařské posudkové služby je upravena zejména těmito právními předpisy *):

 

*) ve znění pozdějších předpisů