ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Nová datová věta HZUPN20 v1.1

Informujeme, že do testovacího prostředí byla u služby „Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“ nasazena nová datová věta HZUPN20 v1.1, do které byl přidán nepovinný element zahranicni. Pokud zahranicni=“A“, tak císloPotvrzení je nepovinné a může mít libovolný formát. Datová věta je plně zpětně kompatibilní s původní datovou větou (bude možné zasílat obě verze).

Nová datová věta HZUPN20 v1.1 bude do ostrého prostředí nasazena 11.11.2021 ve večerních hodinách.

19. 10. 2021

Upozornění na odstávku systému

Oznamujeme, že v sobotu 21. 8. 2021 od 7:30 bude ePortál ČSSZ včetně systému elektronických formulářů mimo provoz v důsledku nezbytné technické údržby. Plánované ukončení odstávky je nejpozději v 15:30. e-Podání kanály ISDS i APEP je možné zasílat, zpracovány však budou až po ukončení odstávky.

Děkujeme za pochopení.

13. 8. 2021

Informace o zasílání „izolací“ v notifikacích zaměstnavatelům a službě DZDPN a k e-Podání PVPOJ21

Oznamujeme, že informace o IZOLACI je do notifikací eNeschopenky a služby DZDPN doplňována od 20.3.2021 večerních hodin. Dále je spuštěno dodatečné generování změnových notifikací pro všechny předcházející neschopenky s diagnózou „izolace“, na které se vztahuje účinnost zákona 121/2021 Sb., tj. vystavené od 20. 2. 2021 včetně a zároveň neukončené před 5. 3. 2021 (= ukončené až 5. 3. 2021 nebo později). Toto dodatečné generování změnových notifikací probíhá postupně ve dnech 23. - 26. 3. 2021.

Nová verze PVPOJ21 je nasazena v testovacím prostředí.

24. 3. 2021

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)