ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na odstávku systému v testovacím prostředí dne 2.6.2022 od 10:00 do 14:30

Oznamujeme, že ve čtvrtek 2. 6. 2022 od cca 10:00 h do cca 14:30 h proběhne v důsledku nezbytné technické údržby odstávka testovacího prostředí systému pro příjem a zpracování e-Podání.

Děkujeme za pochopení.

31. 5. 2022

Upozornění na nová e-Podání

Oznamujeme, že na stránce https://www.cssz.cz/web/cz/informace-pro-vyvojare-mzdovych-a-personalnich-systemu byly zveřejněny informace k nové službě e-Podání VPO21 žádostí o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. Služba zahrnuje tři nová e-Podání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP, ZOSVCP. Do produkce budou nasazena 17. května 2022 a nahradí stávající tiskopisy stejného jména, které jsou nyní používány v produkčním prostředí, ale mají odlišné kontroly a po vyplnění jsou předávány ve formátu .pdf nikoliv xml.

V testovacím prostředí je již služba VPO21 nasazena.

6. 5. 2022

Upozornění na odstávku systému ve dnech 4. - 6. 3. 2022

Oznamujeme, že v pátek 4. 3. 2022 od 20:00 h do 23:00 h a v neděli 6. 3. 2022 od 8:00 h do 11:00 h proběhne v důsledku nezbytné technické údržby odstávka produkčního prostředí ePortálu a systému eNeschopenky. Po dobu odstávky bude možné podat e-Podání na systém APEP(VREP), nebude možné vyzvednout odpověď (protokol o zpracování) ani využít služby DZDPN. Dále bude odstaveno testovací prostředí, a to od pátku 4. 3. 16:00 do neděle 6. 3. 23:00.

Děkujeme za pochopení

3. 3. 2022

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání