ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Rozšíření DZDPN-V2 o „izolaci"

Informujeme, že rozšíření služby DZDPN-V2 o izolaci v poznámce je nasazeno v testovacím prostředí. Pro vyzkoušení jsou k dispozici testovací identity se simulovanými realistickými scénáři. Nasazení do produkce plánujeme na pátek 19. 3. 2021 večer nebo sobotu 20. 3. 2021.

16. 3. 2021

Změny v důsledku zákona 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Informujeme, že v důsledku legislativní úpravy jsou připravovány změny u služby e-Podání DZDPND-V2, notifikací eNeschopenky a formuláře a služby e-Podání PVPOJ - Přehled o výši pojistného. Nasazení do testovacího prostředí se připravuje.

11. 3. 2021

Omezení povolených typů příloh typu MIME u služby NEMPRI20

Dne 21.10.2020 došlo k omezení povolených typů příloh typu MIME u služby NEMPRI20 na tyto formáty:
DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT.

21. 10. 2020

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)