ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Upozornění na plánované změny povinnosti a doplnění údajů v podání HOL a změny souvisejících služeb

Oznamujeme, že bude upravena logika pro zadávání individuálních vycházek a povinnost atributu PSČ pro adresy mimo ČR v podání Hlášení ošetřujícího lékaře (HOL):

  • doplnění atributů Datum od a Datum do k individuálním vycházkám (tj. v části „Pojištěnec volí vycházky podle aktuálního zdravotního stavu“), přičemž Datum od bude povinné;
  • změna povinnosti PSČ v adrese v části "Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti" na nepovinné pro adresy mimo ČR a povinné pro adresy v ČR;
  • úpravy souvisejících služeb: IkreDpnVratDetailPripadu, aby poskytovaly nové údaje datum od a datum do individuálních vycházek.

Ke změně dojde dle následujícího postupu:

  • zrušení současných kontrol týkajících se individuálních vycházek (které znemožňují nastavit datumový rozsah individuálních vycházek) a PSČ pro adresy mimo ČR koncem července 2021 v testovacím prostředí (koncem srpna 2021 v produkčním prostředí);
  • čas na implementaci úprav pro vývojáře lék. SW – současně budou změny implementovány v aplikaci eNeschopenka na ePortále;
  • ke konci roku 2021 pak dojde k zapnutí nových kontrol, které budou vyžadovat u individuálních vycházek datumové upřesnění

Bližší informace a upravený popis rozhraní, které bude zpětně komatibilní, budou zveřejněny na https://www.cssz.cz/web/cz/informace-pro-vyvojare-lekarskeho-sw.

17. 6. 2021

Nasazení nového rozhraní v 1.12 pro eNeschopenku do produkčního prostředí

Oznamujeme, že 20. 5. 2021 v nočních hodinách bude spuštěna nová verze rozhraní 1.12, která umožňuje kompletní elektronické vyřízení žádostí o souhlas lékařské posudkové služby (LPS). Pokud Vámi dodávaný SW přejde na tuto verzi, bude informace o schválení či zamítnutí předávána na toto rozhraní formou notifikace se stanoviskem LPS. Ošetřujícím lékařům v tomto případě už nebude zasílána do datové schránky.

Upozorňujeme, že pro kladné vyřízení žádostí je zpravidla nutné do žádosti přiložit i přílohu se zdůvodněním (lékařskou zprávu apod.). V případě kladného vyřízení Žádosti o zpětné uznání pak lékař posílá Opravné podání RDPN1, v případě souhlasu s uznáním DPN po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění lékař zasílá RDPN1 k nové DPN a v případě ostatních žádostí pak HOL s individuální vycházkou nebo změnou místa pobytu do ciziny.

Nová funkčnost bude rovněž využívána v aplikaci eNeschopenka na ePortálu ČSSZ a pro žádosti vystavené z ePortálu již také nebude zasíláno vyřízení do datové schránky.

19. 5. 2021

Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dnes 13.5.2021 bude provedena aktualizace nového certifikátu v testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz. Dne 20.5.2021 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz.

13. 5. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni