ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


V rámci České správy sociálního zabezpečení se podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (odkaz na Portál veřejné správy), poskytují výhradně informace o skutečnostech a údajích, které se týkají činností svěřených do působnosti ČSSZ a její rozhodovací pravomoci zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění  (odkaz na Portál veřejné správy), a dalších příslušných zákonů, pokud nepodléhají zvláštnímu režimu ochrany.

Poskytují se informace standardně dostupné v informačních zdrojích ČSSZ (např. statistikách, plánu a rozpočtu, účetnictví), zásadně se nevytvářejí speciální informace pouze pro vyhotovení individuální odpovědi na dotaz žadatele.