ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Adresář institucí

Přehled zahraničních institucí pro provádění nařízení (EHS) č. 1408/71 a 574/72

ISLAND (Iceland), IS

Tryggingastofnun rikisins

Laugavegi 114

105 Reykjavik

Iceland

LICHTENŠTEJNSKO, (Liechtenstein), LI

Amt für Gesundheit

Äulestrasse 51

9490 Vaduz

Liechtenstein

NORSKO (Norway), NO

The Norwegian Labour and Welfare Administration

Postboks 5, St Olavs Plass

0130 Oslo

Norway

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (United Kingdom), UK

HM Revenue and Customs

HM Revenue & Customs

Benton Park View, Newcaste Upon Tyne

NE98 1ZZ Newcastle

United Kingdom

ŠVÝCARSKO (Switzerland), CH

Federal Social Insurance Office – Legislation Applicable

Effingerstrasse 20

3003 Bern

Switzerland