ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

5 03/2018 Praha

Za nedodržování stanoveného režimu „na neschopence“ byl vloni udělen postih 3 778 pojištěncům

5. 03. 2018

146 857 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců uskutečnili v roce 2017 pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Nejvíce postihů (485) bylo vloni uděleno pojištěncům v Plzeňském kraji.

Lidé stonající takzvaně na neschopenku jsou povinni dodržovat režim, který jim stanovil ošetřující lékař, dále mají mj. povinnost sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Zpravidla mohou být vycházky povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.

Pověření zaměstnanci OSSZ kontrolují dočasně práceneschopné pojištěnce podle vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo na žádost zaměstnavatele. V případě potvrzeného porušení stanoveného režimu zahájí OSSZ správní řízení, v němž může být rozhodnuto o krácení nebo odnětí nemocenského. Při porušení režimu zašle OSSZ dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli záznam o kontrole.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2017

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Hl. město Praha

5 689

323

Jihočeský

6 613

94

Jihomoravský

17 901

379

Karlovarský

6 573

293

Královéhradecký

12 468

313

Liberecký

5 350

158

Moravskoslezský

19 169

446

Olomoucký

10 410

239

Pardubický

9 367

222

Plzeňský

15 605

485

Středočeský

15 144

226

Ústecký

10 844

261

Vysočina

6 535

131

Zlínský

5 189

208

Celkem ČR

146 857

3 778

Zdroj: ČSSZ

Údaje o počtu kontrol k 31. 12. 2016: goo.gl/UEPmXh