ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

8 03/2019 Praha

V loňském roce ČSSZ zajistila 3,6 milionu výplat dávek nemocenského pojištění

8. 03. 2019

Za leden až prosinec 2018 vyplatila ČSSZ téměř 3,6 milionu dávek nemocenského pojištění. Celkový počet vyplacených dávek ve srovnání s rokem 2017 vzrostl loni o více než pět procent.

Za leden až prosinec 2018 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř 3,6 milionu dávek nemocenského pojištění. Celkový počet vyplacených dávek ve srovnání s rokem 2017 vzrostl loni o více než pět procent.

Kromě nemocenského, ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství mohli lidé v loňském roce poprvé využít také nových dávek nemocenského pojištění - otcovské (od 1. února 2018) a dlouhodobého ošetřovného (od 1. června 2018).

 

Otcovská

Možnost čerpat otcovskou (dávka otcovské poporodní péče) využilo od zavedení této nové dávky od 1. února do konce minulého roku několik desítek tisíc otců. Za rok 2018 okresní správy sociální zabezpečení (OSSZ) zpracovaly a vyplatily více než 43  tisíc dávek otcovské. Pravidla pro čerpání této dávky shrnuje informační leták: Komu a za jakých podmínek náleží otcovská poporodní péče – otcovská (PDF 105,42 kB).

 

Dlouhodobé ošetřovné

Druhou, nově zavedenou dávkou nemocenského pojištění, bylo v roce 2018 dlouhodobé ošetřovné. Od 1. června do konce roku bylo vyplaceno přes  tři tisíce dávek. Možnosti čerpat dávku dlouhodobého ošetřovného využívaly výrazně více ženy (2 505 dávek) než muži (734 dávek). Všechny potřebné informace týkající se dlouhodobého ošetřovného lze nalézt v informačním letáku: Dlouhodobé ošetřovné – kdo, kdy a za jakých podmínek může čerpat dávku.

 

Tabulka: Základní statistické ukazatele vyplacených dávek nemocenského pojištění

Dávky nemocenského pojištění
(za období od 1. 1. – 31. 12. 2018)

Počet výplat

Celkem

3 559 395

   z toho:

 

nemocenské

2 354 699

ošetřovné

557 863

peněžitá pomoc v mateřství

598 326

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

1 826

otcovská*)

43 442

dlouhodobé ošetřovné*)

3 239

Pozn.: *) od 1. 2. 2018 v případě otcovské, od 1. 6. 2018 v případě dlouhodobého ošetřovného

Zdroj: ČSSZ