ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 07/2019 Praha

TZ MPSV: Karenční doba je zrušena

2. 07. 2019

Karenční doba je od 1. 7. definitivně zrušena. Nově budou propláceny i první 3 dny dočasného pracovní neschopnosti (DPN).

Více v tiskové zprávě na webu MPSV.