ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

22 05/2018 Praha

Průměrný starobní důchod činil ke konci března 12 347 korun měsíčně

22. 05. 2018

Celkový počet důchodců v ČR, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 31. 3. 2018 vyplácela alespoň jeden z druhů důchodů, činil 2 896 292, což je o 8 561 více než loni. Vyplácených důchodů (starobních, invalidních, pozůstalostních) bylo ke konci 1. čtvrtletí evidováno přes 3,5 milionu. Průměrný starobní důchod činil k 31. březnu 12 347 korun, tj. o 563 korun více než ke stejnému datu vloni.

Stále platí, že důchody mužů – starobních důchodců jsou v průměru vyšší než důchody žen –důchodkyň. V uvedeném období muži pobírali průměrně 13 615 Kč měsíčně, zatímco ženy 11 219 Kč. Jedná se o průměrnou výši starobních důchodů vyplácených samostatně – sólo, tj. bez důchodů vyplácených v souběhu s pozůstalostním důchodem.

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění k 31. březnu 2018 dosáhly částky zhruba 105,5 mld. korun, výdaje činily 106,2 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku byly obě tyto hodnoty výrazně nižší – příjmy 95,5 mld. Kč a výdaje 101,3 mld. Kč.

Tabulka: Další vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 31. 3.

2016

2017

2018

Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním

2 376 668

2 390 781

2 404 626

Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním

429 630

425 318

423 428

Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo)

75 866

71 632

68 238

POČET DŮCHODCŮ v ČR

2 882 164

2 887 731

2 896 292

Počet důchodců s výplatou do ciziny

88 394

91 125

94 285

Počet důchodců celkem

2 970 558

2 978 856

2 990 577

Starobní důchody

2 376 668

2 390 781

2 404 626

z toho předčasné důchody

591 379

607 547

622 178

Invalidní důchody

429 630

425 318

423 428

Pozůstalostní důchody

692 257

683 102

676 853

POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR

3 498 555

3 499 201

3 504 907

Počet důchodů vyplácených do ciziny

91 710

94 524

97 873

Počet důchodů celkem

3 590 265

3 593 725

3 602 780

Průměrná výše starobního důchodu v Kč

11 400

11 784

12 347

     Muži

12 602

13 011

13 615

     Ženy

10 351

10 707

11 219