ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

22 10/2020 Praha

Úprava rozsahu úředních hodin ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno od 22. 10. 2020

22. 10. 2020

V souladu s přijatými krizovými opatřeními vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 a s cílem vyhovět požadavkům klientů, přistupujeme k úpravě úředních hodin našich pracovišť ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno a to s účinností od 22. 10. 2020.

Vážení klienti,
v souladu s přijatými krizovými opatřeními vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 a s cílem vyhovět požadavkům klientů, přistupujeme k úpravě úředních hodin našich pracovišť ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno a to s účinností od 22. 10. 2020 a to následovně:

 

Úřední hodiny

Podatelna

Pondělí

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00

Úterý

-----

-----

Středa

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Čtvrtek

-----

-----

Pátek

-----

-----

Záležitosti klientů, kteří jsou již objednáni mimo výše uvedené úřední hodiny, budou vyřízeny v potvrzeném termínu. I nadále se mohou klienti objednávat mimo úřední dny prostřednictvím objednávkového systému.

Příjem podání bude realizován pouze prostřednictvím podatelny nebo schránek pro příjem fyzických podání umístěných na vhodných místech, obvykle při vstupu do budov OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ČSSZ.

Smyslem přijatých mimořádných opatření je především ochrana zdraví občanů, včetně zaměstnanců ČSSZ, a současně zajištění všech klíčových činností ČSSZ, zejména pak řádné výplaty dávek důchodového a nemocenského pojištění.

Žádáme klienty, aby v případech, kdy je to možné, upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním. 

Děkujeme za pochopení.