ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

28 02/2019 Praha

O 20 tisíc vzrostl meziročně počet OSVČ evidovaných ČSSZ

28. 02. 2019

K 31. prosinci 2018 vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost v ČR 1 011 355 osob, což je o téměř 20 tisíc více než ke stejnému datu předchozího roku.

Z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jich loni k poslednímu prosinci mělo podnikání jako hlavní zdroj příjmů 590 705 (58 %), povinně platících zálohy na důchodové pojištění bylo 698 730 (69 %).

Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2018 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost bez ohledu, zda podnikání bylo hlavním zdrojem jejich příjmu, nebo bylo vedlejším příjmem, má povinnost podat v určených termínech příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.

 

Inventura pohledávek pomůže s přehledem OSVČ. Dostupná je i online na ePortálu ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala v průběhu ledna a února podnikatelům (OSVČ) dopis s přehledem předpisů a zúčtovaných plateb v roce 2018, tzv. inventuru pohledávek. Ta by pro ně měla být nejdůležitějším podkladem pro správné vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý rok. Součástí dopisu je též shrnutí změn, které platí od letošního roku.

Roční přehled plateb pojistného, tzv. inventuru pohledávek najde každý podnikatel též online na ePortálu ČSSZ: služba Náhled na inventuru pohledávek OSVČ. Stačí se k ePortálu ČSSZ přihlásit.

Přihlášení k ePortálu ČSSZ je jednoduché a v současné době si lidé mohou zvolit ze tří způsobů: pomocí datové schránky, prostřednictvím tzv. eObčanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo snadnou aktivací uživatelského účtu (jméno, heslo, SMS kód).

 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ lze odeslat online

Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2018 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. K vyplnění a odeslání přehledu za předchozí rok mohou podnikatelé využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ, který usnadní vyplnění formuláře automatickými výpočty. Pokud se před vyplněním přihlásí k ePortálu ČSSZ, budou mít další výhody – do tiskopisu nebudou muset doplňovat identifikační údaje, které se automaticky načtou z databází ČSSZ, a přímo ho odešlou „své“ OSSZ, aniž by museli osobně úřad navštívit či platit poštovné.

 

Tabulka: Přehled o počtu OSVČ k 31. 12. 2018

 

Kraj OSVČ

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

dobrovolně účastny

hlavní

vedlejší

celkem

hlavní činnost

vedlejší činnost

celkem

DP

NP

Hl. m. Praha

110 293

70 555

180 848

110 191

22 163

132 354

211

8 980

Středočeský

83 598

56 745

140 343

83 553

15 394

98 947

276

12 348

Jihočeský

34 082

27 732

61 814

33 999

6 184

40 183

243

8 144

Plzeňský

27 861

22 891

50 752

27 829

5 414

33 243

127

4 283

Karlovarský

13 478

9 186

22 664

13 473

2 409

15 882

38

1 495

Ústecký

35 655

22 979

58 634

35 605

6 280

41 885

173

4 047

Liberecký

23 892

16 572

40 464

23 872

4 291

28 163

122

3 607

Královéhradecký

30 146

23 817

53 963

30 121

5 306

35 427

130

5 886

Pardubický

26 525

20 394

46 919

26 481

4 879

31 360

159

5 164

Vysočina

26 858

20 156

47 014

26 796

4 743

31 539

199

5 593

Jihomoravský

64 473

46 832

111 305

64 413

12 044

76 457

456

10 709

Olomoucký

29 958

21 302

51 260

29 948

5 154

35 102

242

4 997

Zlínský

31 671

22 825

54 496

31 613

5 395

37 008

171

8 513

Moravskoslezský

52 215

38 664

90 879

52 161

9 019

61 180

417

9 938

Celkem

590 705

420 650

1 011 355

590 055

108 675

698 730

2 964

93 704

Pozn.: DP = důchodové pojištění; NP = nemocenské pojištění

 

 

Počty OSVČ podle krajů a okresů v časové řadě jsou k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.