ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

25 05/2018 Praha

Nemoci dýchací soustavy. Tradičně dominovaly ostatním skupinám diagnóz

25. 05. 2018

V 1. čtvrtletí letošního roku to byly opět nemoci dýchací soustavy, které ve statistikách ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) převažovaly. Z 337 209 ukončených „neschopenek“ za první tři měsíce roku si 254 573 připsala akutní infekce dýchacích cest.

I když nemoci dýchací soustavy převažovaly, zabralo léčení jednu z nejkratších průměrných dob – 14,38 dne. Z této skupiny připadla nejkratší doba léčby na chřipku, a to v průměru 13,51 dne. Naopak 24 pacientů s tuberkulózou strávilo na lůžku v průměru téměř 210 dní.

Co do četnosti případů následují za nemocemi dýchací soustavy už tradičně nemoci pohybové soustavy. Letos jich bylo v prvních třech měsících zaznamenáno 80 832, což je méně nežli loni, kdy jich bylo 86 695. Meziročně ubylo i nemocí trávicí soustavy (28 017 oproti 32 481).

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví za 1. čtvrtletí 2018

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

24

18

6

209,79

225,44

162,83

Zhoubné novotvary

3 255

1 604

1 651

183,94

173,38

194,21

Nemoci duševní

10 470

3 762

6 708

90,07

84,47

93,21

Nemoci nervové soustavy

6 518

2 760

3 758

86,66

84,13

88,52

Nemoci oběhové soustavy

12 190

6 925

5 265

79,00

87,64

67,63

     - hypertenze

3 472

1 969

1 503

57,07

56,39

57,97

     - ischemická choroba srdeční

1 522

1 230

292

131,89

133,31

125,93

     - cévní nemoci mozku

667

434

233

164,49

161,73

169,63

     - jiné nemoci oběhové soustavy

6 529

3 292

3 237

69,59

79,50

59,52

Nemoci dýchací soustavy

337 209

153 165

184 044

14,38

14,09

14,63

     - akutní infekce dýchacích cest

254 573

113 822

140 751

14,13

13,80

14,40

     - chřipka

75 523

35 932

39 591

13,51

13,16

13,82

     - chron. nemoci dolních dýchacích cest

3 496

1 566

1 930

41,64

42,28

41,12

     - jiné nemoci dýchacích cest

3 617

1 845

1 772

24,28

26,07

22,42

Nemoci trávicí soustavy

28 017

15 240

12 777

31,62

32,59

30,48

Nemoci kůže

6 449

3 670

2 779

35,53

34,37

37,07

Nemoci pohybové soustavy

80 832

41 727

39 105

66,06

62,16

70,21

     - nemoci páteře

53 318

27 217

26 101

61,78

57,93

65,80

     - jiné nemoci pohybové soustavy

27 514

14 510

13 004

74,35

70,10

79,08

Nemoci moč. a pohl. soustavy

17 958

3 978

13 980

33,76

38,30

32,47

Těhotenství, porod, šestinedělí

8 695

0

8 695

101,96

0,00

101,96

Úrazy, otravy

43 704

27 475

16 229

54,80

54,20

55,81

Nemoci ostatní

40 560

16 246

24 314

37,43

30,44

42,09

Celkem

595 881

276 570

319 311

33,20

32,36

33,94

Zdroj: ČSSZ 

Informace o srovnatelném období za rok 2017 jsou k dispozici na webu ČSSZ v sekci Statistiky, konkrétně pod odkazem goo.gl/dRpu8G.