ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

29 05/2018 Praha

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a z Rakouska?

29. 05. 2018

V pořadí již 9. k důchodům je určen nejen tzv. pendlerům. Využít ho mohou všichni, jimž se blíží důchodový věk, pracovali nebo pracují v Česku a v Rakousku, a chtějí např. vědět, jak se jim budou započítávat odpracované roky do důchodu. Letošní mezinárodní poradenský den se uskuteční ve středu 6. června 2018 v hlavním městě Rakouska. Konzultace připravuje a odborně zajištuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s rakouským nositelem důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PVA).

Zájemci tak mají jedinečnou možnost obrátit se na odborníky obou zemí s dotazy, které se týkají jejich důchodového pojištění. Cílem tohoto mezinárodního důchodového poradenství je především informovat občany, kteří získali doby pojištění na území České republiky a Rakouska, o tom, jaké jsou v souladu s platnými nařízeními Evropské unie podmínky nároku na důchod v obou státech. Experti z obou institucí důchodového pojištění také poradí, jak postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady je nutné k žádosti předložit, a podají jim další užitečné informace, které vyplynou z konkrétních dotazů.

Poradenský den proběhne ve středu 6. června 2018 na ústředí Pensionsversicherungsanstalt ve Vídni, na adrese Friedrich-Hillegeist-Straβe 1, a to od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Konzultace jsou poskytovány bezplatně s možností využití tlumočení.

Doporučujeme se objednat

O konzultace je tradičně velký zájem, proto doporučujeme se předem objednat. Čas konzultace si lze domluvit na těchto telefonních číslech:  +43 503 03-391 05 a +420 257062978. Tým konzultantů bude tvořit vždy český a rakouský odborník, pro jednotlivé konzultace je vyhrazen dvacetiminutový interval. Objednaní klienti budou mít při konzultacích přednost.

Co si vzít na konzultaci s sebou

Ten, kdo se rozhodne využít možnosti konzultace, by s sebou měl mít průkaz totožnosti, doklady o pojištění (především ty, na kterých je uvedeno rodné číslo a rakouské číslo pojištění), případně také korespondenci s institucemi důchodového pojištění apod.

O konání akce informují dvojjazyčné plakáty, které jsou vyvěšeny mimo jiné na pracovištích okresních správ sociálního zabezpečení a pobočkách rakouského nositele pojištění.

česko-rakouský poradenský den (PDF 426,5 kB)