ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

27 02/2018 Praha

I v roce 2017 „vedly“ nemoci dýchací soustavy

27. 02. 2018

Více než 630 tisíc ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti z celkového počtu bezmála milionu a sedmi set tisíc zapříčinila v roce 2017, obdobně jako v roce předcházejícím, respirační onemocnění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jich v období od ledna do prosince evidovala přesně 633 015. Tato onemocnění však trvala nejkratší dobu, v průměru pouze 15 dní. Naopak nejdelší průměrné trvání dočasné pracovní neschopnosti je již tradičně evidováno u tuberkulózy (206 dní).

Ve srovnání s rokem 2016 bylo v roce 2017 ukončeno o 109 872 více případů dočasné pracovní neschopnosti. I nejsledovanější skupina diagnóz nemocí dýchací soustavy zaznamenala meziroční nárůst, a to o 76 463 případů. Oproti roku 2016 přibylo ukončených „neschopenek“ rovněž u nemocí pohybové soustavy (o 12 715 více). V řádu tisícovek vzrostl v roce 2017 ve srovnání s rokem předcházejícím počet dočasných pracovních neschopností způsobených nemocemi duševními, nervové či oběhové soustavy, o 6 947 případů bylo více úrazů a otrav.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 12. 2017

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

106

73

33

205,93

208,47

200,33

Zhoubné novotvary

13 892

6 684

7 208

181,22

178,57

183,67

Nemoci duševní

44 843

15 957

28 886

84,79

78,51

88,26

Nemoci nervové soustavy

25 977

10 636

15 341

83,03

82,93

83,10

Nemoci oběhové soustavy

48 418

27 449

20 969

80,56

90,89

67,04

- hypertenze

13 801

7 610

6 191

54,72

56,65

52,35

- ischemická choroba srdeční

6 419

5 136

1 283

130,84

134,79

115,00

- cévní nemoci mozku

3 052

1 989

1 063

164,42

167,79

158,11

- jiné nemoci oběhové soustavy

25 145

12 714

12 431

71,73

81,62

61,62

Nemoci dýchací soustavy

633 015

294 791

338 224

15,45

14,99

15,86

- akutní infekce dýchacích cest

527 023

242 105

284 918

14,45

13,78

15,02

- chřipka

84 840

42 417

42 423

15,59

15,34

15,83

- chron. nemoci dolních dýchacích cest

11 296

5 003

6 293

48,55

52,30

45,57

- jiné nemoci dýchacích cest

9 853

5 263

4 590

29,95

32,12

27,47

Nemoci trávicí soustavy

122 649

66 894

55 755

29,02

29,21

28,80

Nemoci kůže

26 736

15 292

11 444

33,33

33,06

33,68

Nemoci pohybové soustavy

324 558

165 102

159 456

65,47

60,61

70,50

- nemoci páteře

216 027

109 854

106 173

60,96

55,87

66,24

- jiné nemoci pohybové soustavy

108 529

55 247

53 282

74,44

70,05

79,00

Nemoci moč. a pohl. soustavy

69 190

15 141

54 049

32,60

36,74

31,44

Těhotenství, porod, šestinedělí

37 021

0

37 021

103,87

0,00

103,87

Úrazy, otravy

193 851

124 949

68 902

51,98

50,59

54,52

Nemoci ostatní

154 495

63 804

90 691

38,07

29,86

43,84

Celkem

1 694 751

806 772

887 979

41,27

39,05

43,28

Zdroj: ČSSZ 

Informace o srovnatelném období za rok 2016 jsou k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.