ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

9 04/2019 Praha

I v letošním roce svátky mírně posunou splatnost důchodů

9. 04. 2019

Některé termíny splatnosti všech druhů důchodů vyplácených ČSSZ ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky.

Některé termíny splatnosti všech druhů důchodů vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky.

 

Týkat se to bude jak důchodů starobních, tak invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích). Jak konkrétně se výplatní termíny důchodů v roce 2019 změní:

 

Důchody s výplatním termínem:

Budou vyplaceny:

Duben

ve čtvrtek 18. dubna 2019

ve středu 17. dubna 2019

v sobotu 20. dubna 2019

ve čtvrtek 18. dubna 2019

v pondělí 22. dubna 2019

v úterý 23. dubna 2019

Květen

ve středu 8. května 2019

v úterý 7. května 2019

Červenec

ve čtvrtek 4. července 2019

ve středu 3. července 2019

v sobotu 6. července 2019

ve čtvrtek 4. července 2019

Prosinec

v pátek 20. prosince 2019

ve čtvrtek 19. prosince 2019

v neděli 22. prosince 2019

v pátek 20. prosince 2019

v úterý 24. prosince 2019

v pondělí 23. prosince 2019

 

Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

 

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

 

K 31. prosinci 2018 prováděla ČSSZ 1 874 732 výplat důchodů na osobní účty klientů, prostřednictvím České pošty pak 973 508 výplat. Do zařízení sociálních služeb ČSSZ zajistila celkem 29 397 výplat.