ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

18 11/2019 Praha

Důchodové poradenství tlumočené do angličtiny v ústředí ČSSZ

18. 11. 2019

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) registruje zvýšený zájem zahraničních pracovníků o informace týkající se důchodového pojištění v ČR a důchodových nároků, které jim díky práci a odvedenému pojistnému v ČR vzniknou. Ve středu 20. listopadu 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin proto ČSSZ poprvé nabídne poradenství z oblasti důchodového pojištění s tlumočením do angličtiny.

Poskytovat jej budou odborníci z ČSSZ ve spolupráci s akreditovaným tlumočníkem v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ na adrese Křížová 25, Praha 5.

Využít této mimořádné příležitosti mohou především lidé, kteří v České republice pracovali či pracují, aby se informovali o svých nárocích z českého systému důchodového pojištění (tzv. I. důchodového pilíře).

Dozvědí se tedy např. to, kdy a za jakých podmínek jim vznikne nárok na důchod z českého pojištění, jak a kde o důchod žádat, jaké doklady jsou k žádosti o důchod potřeba nebo jakým způsobem se český důchod do zahraničí vyplácí. Mohou si také ověřit, jaké české doby pojištění u nich ČSSZ eviduje.

Klienti se mohou informovat nejen na záležitosti týkající se starobních důchodů, ale i na vše, co souvisí s důchody invalidními či pozůstalostními.

Tlumočení do anglického jazyka eliminuje případné nejasnosti či nepochopení, vyplývající ze specifických odborných pojmů, a usnadní porozumění lidem s jazykovou bariérou nebo těm, kteří si komunikací v českém jazyce nejsou úplně jistí.

Pro konzultaci ke konkrétnímu nároku je potřeba předložit osobní doklad totožnosti a číslo českého pojištění (rodné, případně evidenční číslo).

Zájemci o tuto službu se mohou předem objednat na jednom ze dvou telefonních čísel:

  • +420 251 553 923 (v době od 8.00 - 15.30 hodin)
  • +420 257 062 860 (v době od 8.00 - 15.30 hodin)

Odmítnuti nebudou ani klienti, kteří přijdou bez objednání. Klienti, kteří se však předem objednají, budou mít při konzultacích přednost. Poradenství včetně tlumočení je samozřejmě poskytováno zdarma.

Zkušenosti z prvního poradenského dne k důchodům v angličtině ČSSZ vyhodnotí, aby na základě získaných poznatků posoudila, zda a v jaké podobě bude poradenství s tlumočením do cizího jazyka zařazeno do nabídky služeb ČSSZ.

ČSSZ již řadu let organizuje se svými zahraničními partnery česko-německé, česko-rakouské a česko-slovenské poradenské dny k důchodům, které se pravidelně těší velkému zájmu klientů, kteří pracovali v ČR a sousedních zemích.