ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

22 08/2018 Praha

ČSSZ v databázích eviduje datum přiznání důchodu nikoliv první splátku

22. 08. 2018

Pojem „první splátka“ důchodu jako počátek běhu lhůty 25 let, od které by se mělo odvíjet zvyšování starobních důchodů, není v senátním pozměňovacím návrhu nijak blíže specifikován a není definován ani v právních předpisech týkajících se důchodové oblasti.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tudíž takový údaj v evidenci důchodů nemůže uchovávat. Nedostatečně konkrétní vymezení pojmu a jeho absence v databázích ČSSZ brání z pohledu provádění a organizace důchodové agendy realizaci senátního pozměňovacího návrhu zákona „o zvýšení důchodů“.

Datum přiznání důchodu nebývá v naprosté většině případů zároveň datem jeho první výplaty. V praxi platí, že důchod lze vyplatit nejen od aktuálního data, které následuje po datu přiznání důchodu, ale i zpětně za několik let. Lidé mohli mít důchod přiznaný i bez výplaty s tím, že o jeho výplatu požádali až kdykoliv následně, tj. od zcela jiného data, než od jakého jim byl důchod přiznán. V případech zpětného přiznání důchodu pak obvykle pravidelným měsíčním splátkám předchází doplatek za již uplynulé období od data přiznání.

Datum přiznání důchodu a datum jeho výplaty jsou tak dva časově zcela rozdílné údaje. V databázích je přitom evidováno u všech poživatelů důchodu pouze datum jeho přiznání. 

Datum první splátky ČSSZ nemůže využít při zvýšení důchodů s podporou výpočetní techniky, jež je základní podmínkou, jak zajistit provedení jednorázově a v zákonné lhůtě, obdobně jako valorizaci. Zvyšovat důchody by tak ČSSZ byla nucena postupně v průběhu celého roku 2019.