ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

8 09/2014 Praha

ČSSZ navštívil šéfporadce premiéra Vladimír Špidla

8. 09. 2014

O aktuální situaci v oblasti sociálního pojištění hovořili ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun a Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, který dnes navštívil Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Během schůzky se dotkli i tématu důchodové reformy a jejího možného dopadu do budoucího provádění důchodového pojištění touto státní institucí, která zabezpečuje důchodové a nemocenské pojištění pro více jak 8,4 milionu klientů zejména občanů ČR.

Dnes je úřad již více než dva roky stabilizovaný a dosaženého stavu využívá k tomu, aby dále racionalizoval a zefektivňoval provádění činností, které mu ukládá legislativa. O to lépe pak bude moci zareagovat na případné změny, které by do jeho fungování mohla vnést důchodová reforma,“ řekl Vilém Kahoun. „Ovšem aby úřad mohl plnit nové úkoly či reagovat na legislativní změny, potřebuje dostatek kapacit časových a personálních, které budou pokryty i dostatkem finančních zdrojů. Prioritou úřadu je vstřícný přístup ke klientovi, který mimo jiné spočívá v tom, že se o dávkách rozhoduje rychle, a pokračuje se v aktivitách zaměřených na zjednodušení styku veřejnosti s institucí.

Jde o instituci, která odpovídá představám o moderní a plně funkční organizaci státní správy, a tudíž si zaslouží, aby i její potřeby a nároky v oblasti prostředků na provoz a investice a hlavně na strategický rozvoj ve prospěch veřejnosti byly zohledněny,“ ohodnotil Vladimír Špidla fungování ČSSZ. „Práce důchodové komise jistou měrou s činností České správy sociálního zabezpečení souvisí a prolíná se. Bylo proto důležité, abych tuto instituci osobně navštívil a pohovořil s jejím vedením,“ připomněl svou aktivitu v odborné komisi pro přípravu důchodové reformy.

Dále ústřední ředitel ČSSZ seznámil Vladimíra Špidlu se strategickými cíli na nadcházející období let 2014 až 2020.