ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

12 11/2019 Praha

ČSSZ nabízí klientům poradenství k jejich důchodovým nárokům s tlumočením do angličtiny

12. 11. 2019

Ve středu 20. listopadu 2019 od 9.00 do 16.00 hodin nabídne ČSSZ ve svém Klientském centru na adrese Křížová 25, Praha 5 poprvé poradenství o důchodových nárocích s tlumočením do angličtiny.

Poradenství se týká nároků z českého systému důchodového pojištění (tzv. I. pilíř).

Pro konzultaci ke konkrétnímu nároku je potřeba předložit osobní doklad totožnosti a číslo českého pojištění (rodné, případně evidenční číslo).

Klienti se mohou objednat předem na těchto telefonních číslech:

+420 251 553 923 (8.00 – 17.00h)

+420 257 062 860 (8.00 - 15.00h)

+420 257 062 869 (8.00 – 12.00h)