ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

28 06/2018 Praha

ČSSZ informuje: Státní svátky počátkem července přinesou důchody dříve

28. 06. 2018

Státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa, které připadají na 5. a 6. července, posunou výplatu důchodů s výplatními termíny 4 a 6 dopředu. Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) s termínem výplaty ve středu 4. 7. budou vyplaceny v úterý 3. 7. a důchody s termínem výplaty v pátek 6. 7. budou vyplaceny ve středu 4. 7.

Změna výplatního termínu se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních, a to bez ohledu na způsob jejich výplaty. Termín výplaty se posune jak u důchodů vyplácených v hotovosti prostřednictvím České pošty, tak u důchodů vyplácených bezhotovostně, tj. převodem na účet.

Ke změně výplatního termínu důchodu dojde kvůli svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, letos ještě pětkrát. Ve všech pěti případech obdrží klienti díky svátkům důchod o jeden, dva a v jenom případě (o Vánocích) dokonce o tři dny dříve.

Změny výplatních termínů důchodů, ke kterým ještě v letošním roce dojde:

Důchody s výplatním termínem:

Budou splatné:

Červenec

ve středu 4. 7. 2018                         

v úterý 3. 7. 2018

v pátek 6. 7. 2018                                                                      

ve středu 4. 7. 2018

Prosinec

ve čtvrtek 20. 12. 2018                       

ve středu 19. 12. 2018

v sobotu 22. 12. 2018                                                           

ve čtvrtek 20. 12. 2018

v pondělí 24. 12. 2018

v pátek 21. 12. 2018

Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu (PDF 154,87 kB).

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů do některých zařízení sociálních služeb. Do těchto zařízení se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.