ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

29 09/2014 Praha

Česko-slovenský konzultační den k důchodům proběhne v úterý 14. října v Hodoníně

29. 09. 2014

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice i na Slovensku, budou mít možnost informovat se na své důchodové nároky z obou států. Pro tuto skupinu osob připravila Česká správa sociálního zabezpečení a slovenská Sociální pojišťovna 2. česko-slovenský konzultační den. Ten se uskuteční v úterý 14. 10. 2014 v Hodoníně, v sídle okresní správy sociálního zabezpečení.

Cílem tohoto konzultačního dne je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území České i Slovenské republiky, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k tomu potřebují, a také poskytnout další užitečné informace.

Konzultační den (PDF 102,78 kB) se uskuteční od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 16:00 h v úterý 14. 10. 2014 v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Hodonín na adrese Národní tř. 3200/38.

Na konzultace, které budou odborníci obou institucí poskytovat bezplatně, je třeba se předem objednat na telefonním čísle + 420 518 395 375 nebo na e-mailové adrese: jana.prcikova@cssz.cz.

Zájemci o konzultaci by si s sebou měli přinést doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty. Na jednotlivé konzultace je vyčleněn limit 20 minut a přednost budou mít předem objednaní klienti.

Historicky první česko-slovenský konzultační den se konal letos v Bratislavě 2. 4. 2014. Tato forma konzultací navazuje na tradici úspěšných česko-německých a česko-rakouských konzultačních dnů, které ČSSZ ve spolupráci se zahraničními partnery pořádá již řadu let a o které mají klienti velký zájem. Jejich cílem je zprostředkovat lidem, kteří pracovali či pracují v těchto státech, potřebné informace z oblasti důchodového pojištění.

(PDF 102,78 kB)