ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 03/2021 Praha

Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

1. 03. 2021

V souvislosti s novým vyhlášením nouzového stavu (od 27. února) jsme aktualizovali také tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti v době trvání nouzového stavu.

Tiskopis si můžete stáhnout zde: https://bit.ly/394Umay.

Připomínáme, že tento formulář slouží poživatelům důchodů, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, k tomu, aby mohli požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. Ti pak při přebírání splátky důchodu plnou moc předloží v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů.

Upozorňujeme, že aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít už při výplatách březnových splátek důchodů se splatností 2. 3. Doporučujeme proto vyplnit tuto plnou moc včas.