ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

25 05/2018 Praha

5% nárůst. Počet ukončených „neschopenek“ v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl

25. 05. 2018

Za leden až březen letošního roku evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 595 881 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN), tedy o bezmála 30 tisíc více než za stejné období loňského roku (567 037 případů). Lidé však letos stonali v průměru kratší dobu, a to 33,20 dne, což je o 3 dny méně oproti stejnému období předcházejícího roku (36,46).

Ženy stonaly více než muži, a to jak co do celkového počtu (319 311 DPN žen oproti 276 570 mužů), tak co do počtu prostonaných dnů i průměrné délky trvání DPN (muži 32,36 dne, ženy 33,94 dne). Nejvíce lidí stonajících na tzv. neschopenku bylo z věkové skupiny 40-49 let (158 825), ovšem nejdelší průměrná doba léčby byla zaznamenána ve věkové kategorii nad 60 let (49,06 dne).

Nemocenské, které od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti vyplácí ČSSZ, přesněji příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), se stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž byly OSSZ doručeny potřebné podklady pro nárok na výplatu dávky. Předá-li zaměstnavatel doklady nutné pro zpracování a rozhodnutí o dávce se zpožděním nebo nesprávně či nedostatečně vyplněné, způsobuje zpoždění výplaty dávky zaměstnanci. Za prvních čtrnáct dnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy.

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti (DPN) za 1. čtvrtletí 2018 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Hl. m. Praha

64 219

1 632 597

25,42

Jihočeský

40 307

1 379 055

34,21

Jihomoravský

64 015

2 247 777

35,11

Karlovarský

15 861

490 572

30,93

Královéhradecký

35 342

1 132 235

32,04

Liberecký

29 010

891 312

30,72

Moravskoslezský

63 173

2 531 516

40,07

Olomoucký

37 144

1 342 751

36,15

Pardubický

31 137

1 016 421

32,64

Plzeňský

39 081

1 197 418

30,64

Středočeský

68 752

2 055 269

29,89

Ústecký

45 810

1 494 965

32,63

Vysočina

30 695

1 094 336

35,65

Zlínský

31 335

1 279 448

40,83

Celkem ČR

595 881

19 785 672

33,20

Zdroj: ČSSZ

Ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za 1. čtvrtletí roku 2017 podle krajů jsou k dispozici: